۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

  هفته شیراز

  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

  آن چند دقیقه یکتا

  ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

  نوشتن …

   ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

   استیو جابز پزشکی و معرفی Uptodate

   ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

   کرونا ، فرصتی برای تغییر تعصب ها

   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

   هفته شیراز

   ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

   آن چند دقیقه یکتا

   ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

   پیش درآمدی بر مهاجرت

   ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

   تعطیلات کرونایی با پادکست

   ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

   نوشتن …

   دکمه بازگشت به بالا