روزنوشت های من

سرگذشت اتفاقاتی که در روز های زندگی پشت سر گذاشتم رو تحت عنوان “روزنوشت های من” به رشته تحریر در آوردم. سعی کردم اگر رفتاری از من سر زده بدون قضاوت بررسیش کنم یا از اتفاق های پیرامونم یک نتیجه گیری کرده باشم تا بعدا بتونم در زندگیم ازش استفاده کنم.

دکمه بازگشت به بالا