خاطرات بیمارستان

اینجا خاطرات بیمارستان رو نوشتم، چه روز های خوبش و چه روز های بد؛ شاید مسائل عادی پیچیده باشد یا در مورد تابو های خاصی در اجتماع صحبت کنم.

دکمه بازگشت به بالا